Tổng cục Vũ khí Pháp đánh giá tàu ngầm lớp Barracuda là con át chủ bài của mình. Thế nhưng lần đầu tiên Pháp sẵn sàng chia sẻ với nước ngoài công nghệ tàu ngầm này.