Facebook: "Sếp" nữ thích sử dụng các công cụ trực tuyến hơn; Tài khoản nào kinh doanh trên Facebook sẽ bị tính thuế?; Thủ tướng sẽ đối thoại cùng 2.000 doanh nghiệp ngày 17/5; Thời gian mua hóa đơn giá trị gia tăng rút ngắn còn 2 ngày