Người Nhật đang mở chiến dịch “hoành tráng” đưa hàng hóa vào Việt Nam.