Theo nhận xét của Sam Nunberg, cố vấn chính trị cũ của Donald Trump, chiến dịch bầu cử của ông Trump đang dần thất bại – và chỉ vài tháng nữa sẽ trở thành "đống đổ nát".