Việc hàng loạt trang web thương mại điện tử ngậm ngùi dừng bước trong thời gian qua khiến những người có ý định đầu tư vào lĩnh vực này phải suy ngẫm.