Cổ phiếu ngành dược những năm qua đã tăng giá khá mạnh, cộng thêm nhiều doanh nghiệp mới lên sàn 2017 có tạo thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư?