Năm 2015, với những kỳ vọng từ hiệp định TPP, nhóm cổ phiếu ngành logistics đã có những là thời điểm bứt tốc rất mạnh và được giao dịch khá tích cực. Năm 2016, nhiều chuyên gia dự đoán nhóm ngành logistics sẽ trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn trong thời gian tới.