Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cho biết dòng vốn đầu tư nước ngoài (cả trực tiếp và gián tiếp) rút khỏi thị trường Trung Quốc đang tìm đến những nền kinh tế đang phát triển ổn định hơn, trong đó có Việt Nam.