Các thành viên tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Singapore, Mexico, Australia, Malaysia, Chile, Peru, New Zealand, Brunei và Việt Nam.