Xuất khẩu xi măng và clinker sang thị trường Bangladesh trong 4 tháng đầu năm 2016 đạt trị giá 186,41 triệu USD, chiếm 35% tổng trị giá xuất khẩu.