Theo ông Nguyễn Duy Linh, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barrack Obama trong tháng 5 sẽ thúc đẩy niềm tin của cộng đồng quốc tế vào Việt Nam, từ đó tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn cũng như đến thương mại và kinh tế của Việt Nam trong dài hạn.