Theo Bà Võ Ngân Giang, Cán bộ Chương trình quốc gia về an toàn thực phẩm, Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) việc sử dụng kháng sinh không đúng cách trong quá trình chăn nuôi có thể tạo ra những nguy hiểm cho sức khỏe loài người, tạo ra những đột biến gen.