Để có hệ thống 10 nhà hàng tại Hà Nội và thương hiệu uy tín, ông chủ thương hiệu Gà36 đã bươn chải với gần 100 triệu đồng vay từ bạn bè.