Chuỗi ngày giảm điểm liên tiếp của chứng khoán tuần qua vẫn chưa chịu kết thúc và đà giảm điểm đang tiếp tục được kéo dài sang phiên đầu tuần, 17-8.