Cơ quan thuế đã làm việc nhiều lần với đại diện Uber B.V (Công ty Internationnal Holdings BV, có trụ sở ở Amterdam, Hà Lan), thế nhưng suốt thời gian hoạt động tại Việt Nam, Nhà nước vẫn chưa thu được một đồng tiền thuế nào từ đơn vị này. Vì sao lại có tình trạng này?