"Giả sử gia đình 5 thành viên thì nhân viên phải làm theo ý ai", ông Thành cho rằng đó là giai đoạn khủng hoảng khi không tìm được tiếng nói chung.