Kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội tại văn bản số 3017/KL-TTTP-P6 về những sai phạm liên quan đến công trình số 8B Lê Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) khẳng định, việc xây dựng của chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và việc quản lý trật tự xây dựng của các cơ quan quản lý Nhà nước đã có vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng.