Mỹ có thể "chơi bài ngửa" với Trung Quốc một khi thế đối đầu hai bên ở biển Đông dâng cao.