Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long: “Cần xem khoản lỗ của doanh nghiệp nhà nước là khách quan hay chủ quan vì đây là tiền thuế của dân, không phải anh muốn làm gì thì làm; như vậy là tạo ra tiền lệ không tốt”.