Cơ hội cho các nhà khởi nghiệp (start – up) tại Việt Nam rất nhiều, nhưng đâu là chìa khóa để nắm bắt các cơ hội đó?