Hai ngân hàng có độ phủ rộng khắp cả nước lại khiến nhiều người ngỡ ngàng vì có những chính sách tuyển dụng rất "kỳ lạ".