Sau 2 năm ngành Ngân hàng thực hiện chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 14 cho thấy các NHTM ở 22 tỉnh thành đã giải ngân cho vay trên 6.900 tỷ đồng đối với các dự án chuỗi liên kết, vượt hơn 1,3 tỷ đồng so với con số cam kết trước đó.