Ngày 31/7, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7 và nhận định, mặc dù tình hình kinh tế đạt được kết quả tích cực, song vẫn còn những khó khăn vướng mắc cần sớm được tháo gỡ như nông nghiệp, xuất khẩu...