Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập; Phát hiện đường dây nhập cá bơm tạp chất từ Trung Quốc; China Eximbank giải ngân 18,25 triệu USD cho dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông;Cá tra thương phẩm phải đáp ứng 4 điều kiện