Giáo sư Học viện Hải quân Mỹ cho rằng, Chiến lược An ninh Biển vùng Châu Á - Thái Bình Dương mà Lầu Năm Góc mới công bố chưa đủ quyết liệt về vấn đề Biển Đông.