Một cuộc chiến tranh mạng giữa Mỹ và Bắc Triều tiên có thể xảy ra, gây thiệt hại to lớn cho nền kinh tế và thị trường tài chính Mỹ.