Sự bùng nổ của các dự án thiết bị quân sự nhanh hơn âm thanh gấp nhiều lần đang tạo ra viễn cảnh tốc độ thống trị các cuộc chiến trong tương lai.