Hãng tin Nikkei của Nhật Bản phân tích lý do Việt Nam ủng hộ TPP 11.