Hội nhập không phải là vấn đề mới đối với ngành bán lẻ. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, khi các đại gia ngoại ồ ạt đổ vốn đầu tư vào bán lẻ thì Việt Nam mới lên phương án xây dựng chiến lược bán lẻ liệu có phải đã là quá muộn?