Ngành logistics Việt Nam có rất nhiều thế mạnh để phát triển, nhưng chi phí dịch vụ logistics còn khá cao so với các nước trong khu vực. Để cạnh tranh khi hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) nhất thiết phải giảm bằng được chi phí này.