Trả lời báo giới về hiệu lực quy định chấm dứt cho doanh nghiệp vay bằng ngoại tệ để thanh toán trong nước đã cận kề, ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam cho rằng, việc thực thi quy định này vào thời điểm hiện nay là hợp lý để từng bước thực hiện lộ trình chống đô la hóa nền kinh tế.