Năm 2017 là năm khởi sắc của ngành vận tải container toàn cầu sau năm 2016 đầy giông tố. Tuy nhiên, ngành này có thể lại đối mặt với những thời khắc khó khăn trong vài năm tới.