Ngày càng nhiều website đổ tiền quảng cáo thái quá để tìm khách trên công cụ tìm kiếm Google rồi sau đó chặt chém, chưa kể nhiều trang nhái các thương hiệu uy tín, thậm chí phát tán virút...