Dù nhìn nhận hiện tượng là hy hữu nhưng Luật sư Trần Minh Hải (Công ty Luật Basico) vẫn cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của ngân hàng khi để xảy ra những sai sót khiến người dân bỗng dưng có khoản nợ lớn trong nhà băng.