“Chúng ta cần có cái nhìn bình tĩnh về TPP, bởi những khó khăn để kết thúc vẫn có thể còn ở phía trước, thậm chí gây bất ngờ phút cuối nếu quốc hội một số nước không đồng ý thông qua TPP”.