Lượng tài sản vào tay giới tội phạm mạng trong năm 2017 đã gần bằng tổng số thiệt hại do trộm cướp gây ra tại Mỹ trong cả năm 2015.