Bội chi ngân sách và bùng nổ tín dụng là hai trong số các yếu tố có thể gây bất ổn đối với nền kinh tế Việt Nam, theo Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á Takehiko Nakao.