Việc xác định đúng đỉnh của thị trường để quyết định bán ra tại mức giá tối ưu nhất trong đầu tư chứng khoán rất khó. Dù vậy, kinh nghiệm phân tích cho thấy vẫn có một vài dấu hiệu để xác định điều này.