Bà Aung San Suu Kyi sẽ không được làm tổng thống. Quân đội vẫn sẽ là rào cản.