Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu thành thị, sức tiêu dùng tăng lên, và việc người Trung Quốc ngày càng hào hứng với Internet di động là nguyên nhân chính.