Từ ngày 15/9 đến ngày 2/11, tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.