Cá tra Việt có nguy cơ mất hàng trăm triệu USD mỗi năm trước quy định mới của Mỹ.