Dabaco bán 55% Dabaco Food cho KDC và ông Nguyễn Như So; Tỷ lệ nợ xấu của Thái Lan còn cao hơn cả Trung Quốc; Cá nhân được phép mua nợ xấu của ngân hàng; Kinh tế Trung Quốc ảm đạm, thị trường kim loại cũng tăm tối theo