Sau cuộc bầu cử Mỹ, nhiều người tự tin về tương lai của một thị trường bùng nổ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, trên thực tế khả năng này có thể sẽ không đến.