Sự xuất hiện đầy bất ngờ của nhóm cổ đông mới khiến giới đầu tư có phần tò mò liệu Công đoàn Rạng Đông đã thực sự từ bỏ kế hoạch gia tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty hay còn kế hoạch nào khác?