Bộ Y tế Đài Loan, Trung Quốc đã cung cấp thông tin liên quan đến 4 lô đũa dùng một lần của Việt Nam xuất khẩu sang Đài Loan có chứa chất độc hại.