Sàn giao dịch ngoại hối là nơi diễn ra sự trao đổi ngoại hối hay ngoại tệ. Nói chi tiết hơn, đây là nơi mua bán trao đổi hàng hóa ngoại tệ và các giấy tờ có giá trị thanh toán bằng ngoại tệ trên thị trường quốc tế, với lượng tiền giao dịch mỗi ngày đạt đến con số 5.3 nghìn tỷ USD mỗi ngày, lớn hơn rất nhiều so với các sàn giao dịch chứng khoán.