Dường như ngôi vị quốc gia sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới là chưa đủ đối với Việt Nam khi Việt Nam đang trên đường trở thành một quốc gia xuất khẩu cà phê hòa tan với sản phẩm được bày bán khắp thế giới.