Nhiều nước châu Á tìm cách kích thích xuất khẩu và đạt mục tiêu lạm phát, nhưng động thái phá giá bất ngờ của Trung Quốc đã phá hỏng mọi thứ.