Có nhiều cách để chống lại hoặc tránh “Cá mập” nhưng có vẻ trở thành một contrarian (người giao dịch ngược xu hướng) lại không phải là một lựa chọn phù hợp, đặc biệt là đối với những nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm.